Về sản phẩm tinh dầu tràm

Thứ năm, 28/12/2017, 07:38 GMT+7

Câ hỏi:

Xác định sản phẩm tinh dầu tràm là dược liệu hay mỹ phẩm.

Trả lời:

Đối với sản phẩm tinh dầu tràm, để xác định sản phẩm tinh dầu tràm của doanh nghiệp là dược phẩm hay mỹ phẩm là tùy vào nguyên liệu, thành phần, tính năng, công dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với nhóm sản phẩm dược phẩm và mỹ phẩm thuộc Bộ Y tế.

Doanh nghiệp có thể tham khảo về Luật dược số 105/2016/QH13 và Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về Quản lý mỹ phẩm.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến