Liên kết Website
Thống kê truy cập
Online :  
Lượt truy cập :  

Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm dầu dừa

Thứ hai, 19/03/2018, 09:51 GMT+7

Câu hỏi:

Về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký công bố chất lượng sản phẩm dầu dừa

Trả lời:

1. Theo Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa tất cả các sản phẩm khi lưu thông trên thị trường phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, khu vực, nước ngoài hoặc tiêu chuẩn cơ sở là do doanh nghiệp tự lựa chọn và quyết định. Doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

2. Đối với sản phẩm dầu dừa, tùy theo tính năng và công dụng của sản phẩm do doanh nghiệp công bố mà doanh nghiệp phải thực hiện thêm các quy định có liên quan. Đề nghị doanh nghiệp liên hệ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng và Sở Y tế tại địa phương nơi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để được hướng dẫn cụ thể.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến