Về việc thử nghiệm kem body

Thứ năm, 28/12/2017, 07:09 GMT+7

Câu hỏi:

Đề nghị hướng dẫn về việc thử nghiệm mẫu kem body

Trả lời:

            1. Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại địa phương của doanh nghiệp là Chi cục Đo lường Chất lượng tỉnh Long An (Địa chỉ: 365 Quốc lộ​ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An; Điện thoại: 0272.3826249, E-Mail: skhcn@longan.gov.vn) để biết thêm thông tin chi tiết.

         2. Trường hợp bà Ngọc Mai có nhu cầu đăng ký thử nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp có thể liên hệ với các đơn vị thử nghiệm sau:

- Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38.295.087.

E-Mail: casehcm@case.vn.

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3)

Địa chỉ: 64 Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 39.232.330.

E-Mail: qt-nmsg@quatest3.com.vn.

         3. Ngoài ra, bà Ngọc Mai có thể liên hệ với các tổ chức thử nghiệm đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ (tham khảo tại website Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng http://www.tcvn.gov.vn (mục Hoạt động TCĐLCL/ Quản lý chất lượng và Đánh giá sự phù hợp/ Danh sách đăng ký, được chỉ định theo quy định của pháp luật).


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến